สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร มอบของเยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

15 พฤษภาคม 2566